AİLE VE ÇOCUK REHBERLİĞİ & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

Bilindiği gibi aile toplumun çekirdeği ve temelidir. Ailenin en önemli görev ve sorumluluklarından biri de sahip olduğu çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmektir.


Çocuğun eğitimi dünyaya gözlerini açtığı ailesinde başlar,  okulda devam eder. Ailelerin çocuklarına iyi bir eğitim verebilmeleri ve ilerideki eğitim-öğretim yaşamında üzerlerine düşen görevleri yerine getirebilmeleri için çocuklarının özrü hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.


Ailelerin çocuklarının gelişimlerindeki sorumlulukları kabul etmeleri ve okulda verilen eğitime yardımcı olmaları,  istenen amaçlara ulaşabilmek için tartışmasız çok gereklidir. Bu nedenle ailelerin eğitimleri önem kazanmaktadır.


Aile rehberliği,  çocukların gelişimine katkıda bulunabilmeleri amacıyla ailelere yapılan sistemli ve düzenli çalışmalardır. Bu çalışmalar iki yönlüdür. Birincisi,  ailelere psikolojik yardım yapıp onları rahatlatmak ve engelli çocuklarının kabulüne yardımcı olmaktır. İkincisi ise okul ve yuvada çocuklarına verilen eğitim programları konusunda bilgilendirerek,  çocuklarının eğitimine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Onların eğitimine katkıda bulundukları ölçüde hem gereksinimler karşılanmakta hem de kendilerinin psikolojik olarak daha rahatlamaları sağlanmaktadır.

 

  • Ana- Baba Eğitimi
  • Çocuk Psikolojisi
  • Sınavlar
  • Verimli Çalışma Yöntemleri

  • gibi pek çok konuda Mavi Pembe Anaokulu olarak bünyemizde bulunan uzman pedagog ve psikologlar ile öğrencilere, öğretmenlere, anne ve babalara rehberlik sağlamak amacıyla çeşitli bilgi paylaşımları ve hizmetler verilmektedir.