EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ


 

Mavi Pembe Anaokulu, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu programları esas almaktadır. Klasik eğitim sistemi dışında kendine özgü bir eğitim sistemi oluşturarak proje tabanlı öğrenme sistemine dayalı vizyoner bir program izlenmektedir.

 

Klasik kalıplardan sıyrılarak modern bir eğitim ile çocukların merak seviyelerini artırma, bireysel yeteneklerini ortaya çıkarma ve bilimi hayatın merkezine koyabilme amaçlanmaktadır.    

 

Yeni yetiler ve yeni bakış açıları kazandırmanın yanı sıra tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarma, çeşitlendirme ve zenginleştirme hedeflenmektedir. Sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci ile çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınmaktadır.

 

Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda tüm etkinliklerimizde eğitsel drama, sanatsal beceriler, sözel beceriler gibi metotlar kullanılarak çocukların ifade becerileri, üretkenlikleri ve özgüvenleri artırılmaya çalışılır. 

 

UYGULANAN EĞİTİM METOTLARI

Math their way
Gems
Scamper
High/scope
Drama
Yoga
Mega Aritmetik
İngilizce
Matematik
Fen ve Doğa etkinliği
Sanat Etkinliği
Köşelerde Oyun Zamanı